Armatori Corporate Finance

Armatori Corporate Finance, med rötter från 2001, är ett finskt corporate finance –företag med fokus på rådgivning i företagsförvärv och kapitalmarknadstransaktioner. Som partnerägt företag är Armatori fristående från finansiella institutioner. På detta sätt kan vi erbjuda förstklassiga tjänster utan intressekonflikter.

Våra kunder är investerare, börsnoterade och privata företag, familjeföretag, riskkapitalföretag samt ägare till dessa, både i Finland och internationellt.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och gedigen sakkunskap. Grunden för vår verksamhet är kundfokus, kreativitet, kvalitet och integritet.

Genom vårt nätverk M&A Worldwide kan vi erbjuda internationell branchexpertis, ett brett spektrum av strategiska köpare, förvärvsobjekt samt finansieringskällor för en framgångsrik transaktion.

Tjänster

Företagsarrangemang

Vi hjälper er i företagsarrangemang:

 • Avyttring av privata och noterade företag eller delar av dessa
 • Förvärv av privata eller publika företag
 • Fusioner och samföretag
 • Rådgivning i offentliga uppköpserbjudanden
 • Rådgivning för styrelsen för ett målbolag för att maximera aktieägarnas intresse
 • Rimlighetsutlåtanden, ’fairness opinions’, vid offentliga uppköpserbjudanden

Kapitalmarknadstransaktioner

Vi hjälper er i finansieringsfrågor:

 • Optimering av kapitalstrukturen
 • Konkurrensutsättning av finansieringskällor
 • Skuldfinansiering och aktieemissioner
 • Hybridfinansiering
 • Ökning av aktieägarbas
 • Förvärvsfinansiering

Omstruktureringar

Vi hjälper er i omstruktureringar och strategiska förändringar:

 • Försäljning eller omstrukturering av bolag med finansiella svårigheter
 • Lönsamhetsförbättringar och rekommendationer
 • Bedömning och förbättring av finansiell flexibilitet
 • Utvärdering och hjälp i finansiella konfliktlägen
 • Analys av nedläggning versus försäljning av verksamheten

Övrig rådgivning

Vi erbjuder även följande tjänster baserade på våra gedigna kunskaper i finansiering:

 • Företagsvärderingar och utlåtanden om gängse värde
 • Affärsportföljanalyser och rekommendationer
 • Strategiska utredningar samt förvärvsanalyser
 • Planering av koncernstrukturer
 • Bonusprogram

Team

niklasuddstrom

Niklas Uddström

Niklas har mångsidig M&A-erfarenhet från ett flertal industrier som inkluderar verkstadsindustri, IT, professionella tjänster, matvaror, shipping, transport, papper, finansiella tjänster, byggnadsindustri och media. Niklas har skött uppdrag såsom börsnoteringar och avlistningar, emissioner av aktier och skuldebrev, omstruktureringar, fairness opinions och värderingar.

Före Armatori Corporate Finance arbetade Niklas på ledande finska, nordiska och internationella corporate finance rådgivningsbolag. Han har haft ledande positioner på Ernst & Young, Danske Bank Corporate Finance och Mandatum & Co.

Niklas är till utbildningen diplomingenjör från Tekniska högskolan och ekonomie kandidat från Hanken.

linkedin-icon

markushamalainen

Markus Hämäläinen

Markus har lett över hundra M&A-projekt globalt, inom verkstadsindustri, B2B service, automation, offshore och byggnadsindustri. Markus har mångårig erfarenhet av strategisk planering, integration av förvärvade företag, business development och företagsjuridik.

Innan Markus började på Armatori Corporate Finance höll han chefspositioner på de internationella verkstadsföretagen Cargotec, Hiab, KONE och Partek.

Till utbildningen är Markus jur.kand från Helsingfors universitet.

linkedin-icon

"Ni skötte det utmanande projektet med stor yrkesskicklighet. Ett stort tack skall ni ha!"

RISTO VOUTILAINEN, ORDFÖRANDE, FINLAYSON

Referenser

Combination of

andinto

M & A Advisory
Joint advisor to the parties

finlayson

Refinancing of Vouti-Invest group through multiple debt and equity transactions, whereby

Vouti-Invest Oy

became the majority owner of
Finlayson & Co Oy

Financing Advisory

Elite-Varainhoito-C

acquired through a directed issue of

2,440,222 new shares

the Finnish operations of

Alfred Berg 1863 logo

from

BNP Paribas logo

 Public M & A Advisory

Advisor to the buyer

omnicom-media-group

and the other shareholders sold

Kopla helsinki logo

to

Marketing Clinic logo

M & A Advisory

Advisor to the sellers

tilgmann-logo

acquired

paperityo

 from

Pohjois-Karjalan Kirjapaino logo

M & A Advisory

Advisor to the buyer

tilgmann-logo

acquired

Tarratuote-logo

M & A Advisory

Advisor to the buyer

Suomen Tuotepakkaus Oy
acquired the Finnish company

novaprint

from

Bagel Group logo (png)

M & A Advisory

Advisor to the buyer

An investor group acquired

finlayson

from

capman

in a transaction where

familon

was sold to Trading House Eesti

M & A Advisory

Advisor to the buyers

aspo

 

Strategic Advisory

wiitta

acquired the Finnish
manufacturing operations of

Schoeller Allibert logo JPG

M & A Advisory

Advisor to the buyer

metso

 

Strategic Advisory

fidelio_djur

Fidelio Capital’s portfolio
company Djursjukhusgruppen
acquired

Koira Kissaklinikka logo

M & A Advisory

Advisor to the buyer

Privately held international
systems supplier

M & A Advisory

Privately held contract
manufacturing company

M & A Advisory

M&A Worldwide

M&A Worldwide grundades 2004 och har därefter utvecklats till ett ledande globalt nätverk av rådgivare i företagsförvärv med verksamhet i över 40 länder. Målsättningen med nätverket är att identifiera och genomföra internationella företagsförvärv, avyttringar och fusioner. Nätverkets medlemmar är ledande aktörer på sina respektive marknader.

Mervärde för kunderna skapas genom lokala kontakter och marknadsinformation för att identifiera internationella investerare och transaktionsmöjligheter.

M&A Worldwide Logo

Kontakta oss

Ditt namn

Din e-post

Ärende

Ditt meddelande

Kontaktinformation

info@armatori.fi

Niklas Uddström
niklas.uddstrom@armatori.fi
telefon +358 40 5853186

Markus Hämäläinen
markus.hamalainen@armatori.fi
telefon +358 40 7573951

Armatori Corporate Finance Oy

Glogatan 7, 5 vån.
00100 Helsingfors